2010

2012

2014

 

O Kancelarii

 

„JZP Kancelaria Adwokacka” Jarosz-Zugaj, Ziaja – Pisula, Zugaj
i partnerzy sp.p. w Katowicach to kancelaria adwokacka powstała w 2010 roku z połączenia trzech indywidualnych kancelarii adwokackich.

 

Siedzibą Kancelarii od początku jej istnienia są Katowice.

 

W ramach kancelarii pomoc prawną świadczą adwokat dr Agnieszka
Ziaja- Pisula, adwokat Joanna Jarosz - Zugaj oraz adwokat Robert Zugaj - Partnerzy Kancelarii.

 

W ramach wykonywanego zawodu adwokata szczególny nacisk kładziemy na stały rozwój zawodowy,  doskonalenie posiadanych umiejętności oraz dążymy do stałego poszerzania naszej wiedzy w obrębie wiodących specjalizacji "JZP Kancelarii Adwokacka", którymi są:

 

obsługa prawna firm

pomoc prawna w branży TSL (transport, spedycja, logistyka)

wsparcie prawne branży budowlanej

zamówienia publiczne i partnerstwo  publiczno - prywatne

 

Połączyła nas przyjaźń, zaufanie, partnerstwo, które przerodziły
się we wspólny cel: jakim jest prowadzenie Kancelarii Adwokackiej,
gdzie najważniejszą wartością jest jakość usług świadczonych naszym Klientom.

 

Wspólnie dążymy to tego, aby zrealizować Państwa wizję prowadzenia działalności gospodarczej i nadać jej stabilne ramy prawne.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
tel: +48 32 202 52 60 | mobile: +48 508 173 263

Nasze wartości





Partnerstwo

Pasja

Traktowanie siebie
nawzajem z szacunkiem

Pełne zaangażowanie
w Twoją sprawę

Profesjonalizm

Dążenie do doskonałości



Partnerstwo

"Przy­jaźń wypływa z wielu źródeł, z których naj­większym jest szacunek."

 

Daniel Dafoe

 

Impulsem do założenia „JZP Kancelaria Adwokacka” była przyjaźń i wzajemne zaufanie. Fundamentem naszej Kancelarii jest partnerstwo oraz wspólny cel jakim jest  jakość usług świadczonych naszym Klientom.

 

Naszą najwyższą wartością jest szacunek, którym darzymy Państwa jako naszych Klientów oraz siebie nawzajem i naszych współpracowników.

 

Wierzymy, iż najściślejsze połączenie naszych doświadczeń, wiedzy i wartości stanowi podstawę dla mądrego i skutecznego reprezentowania Państwa interesów.

 

Robert Zugaj, adwokat

partner, "JZP Kancelaria Adwokacka"

 

Joanna Jarosz - Zugaj, adwokat

partner "JZP Kancelaria Adwokacka"

Adwokaci i Partnerzy

dr Agnieszka Ziaja - Pisula, adwokat

partner "JZP Kancelaria Adwokacka"

Robert Zugaj, adwokat

partner "JZP Kancelaria Adwokacka"



Pasja

Kierujemy się zasadą, iż jako adwokaci stoimy na straży Państwa interesów.

 

Naszą rolą jest mądrze i rozważnie doradzać w bieżących problemach, dogłębnie analizować przedstawione zagadnienia i wspólnie dążyć do znalezienia najlepszego rozwiązania.

 

Zawsze staramy się znaleźć drogę do polubownego zakończenia sporu.

 

Gdy konieczną staje się droga sądowa  z zaangażowaniem i pasją reprezentujemy Państwa przed sądami i innymi organami.

 

 

 

Joanna Jarosz - Zugaj, adwokat

partner, "JZP Kancelaria Adwokacka"

 

"Choć byście dali mi nie wiem ile roboty, zawsze będzie mi jej za mało: gromadzenie pracy stało się moją pasją. Obecnie gabinet mam tak zawalony różnymi pracami, że szpilki byś nie wetknął. Jeśli tak dalej pójdzie, będę musiał w najbliższej przyszłości pomyśleć o przybudówce."

 

Jerome Klapka Jerome

 

 

 

 

 

Aktualności i publikacje

10.2014 | "Uzasadnienie Sądu Najwyższego nie porządkuje sytuacji" | Truck & Business Polska

Analiza Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie ryczałtu za nocleg | więcej >

 

10.10.2014 | "Zamówienia publiczne: Od 2015 r. firmy będą mogły żądać renegocjacji umów" | GazetaPrawna.pl

Wypowiedź ekspercka na łamach "Dziennik Gazeta Prawna" | więcej >

 

09.09.2014 | "90 dni na rozstrzygnięcie sporu" | GazetaPrawna.pl

Wypowiedź ekspercka na łamach "Dziennik Gazeta Prawna" | więcej >

 

01.09.2014 | "Kiedy trzeba zapłacić kierowcy za nocleg w kabinie?" | GazetaPrawna.pl

Wypowiedź ekspercka na łamach "Dziennik Gazeta Prawna" | więcej >

 

 



Profesjonalizm

 "Umysł osiąga dos­ko­nałość dzięki jed­nej rzeczy: dzięki niez­mien­nej wie­dzy o tym co dob­re i złe."

 

Seneka Młodszy

 

Naszym celem jest prowadzenie Kancelarii Adwokackiej przyjaznej przedsiębiorcom.

 

Wierzymy, że warunkiem rozwoju są bezpieczne ramy prawne Państwa działalności.

 

Sami jesteśmy przedsiębiorcami dlatego rozumiemy, jak ważne dla przedsiębiorców jest profesjonalne doradztwo prawne, bieżące informowanie o aktualnych zmianach prawnych oraz specjalizacja umożliwiająca zrozumienie Państwa działalności.

 

 

 

dr Agnieszka Ziaja - Pisula, adwokat

partner, "JZP Kancelaria Adwokacka"

 

Branże i Specjalizacje

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263