Close

Razem zbudujemy Twój Biznes

Wyspecjalizowane usługi prawne dla profesjonalistów

Nasze usługi

Jako profesjonaliści świadczymy wyspecjalizowane usługi dla profesjonalistów

Obsługa inwestycji

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budowlanych, w tym przede wszystkim inwestycji liniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prawo zamówień publicznych

Świadczymy usługi doradcze w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie. Wpieramy zarówno zamawiających, jak i wykonawców, których celem jest uzyskanie danego zamówienia.

Fundusze unijne

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie analizy wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją szeregu Programów Operacyjnych.

Partnerstwo publiczno prywatne

Doradzamy w przedsięwzięciach realizowanych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak również przed sądami arbitrażowymi.

Obsługa przedsiębiorców

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przedsięwzięciach wymagających fachowej wiedzy, doradzamy na wszystkich etapach realizacji danego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

Partner „JZP Kancelaria Adwokacka” Adwokat. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Z sukcesem reprezentuje Klientów – zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, przedmiotem których jest dochodzenie roszczeń powstałych w toku realizacji inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Joanna Jarosz-Zugaj

Partner „JZP Kancelaria Adwokacka”

Adwokat. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Z sukcesem reprezentuje Klientów – zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, przedmiotem których jest dochodzenie roszczeń powstałych w toku realizacji inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Partner „JZP Kancelaria Adwokacka” Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych, o wynagrodzenie oraz kary umowne. Specjalizuje się w doradztwie związanym z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

dr Agnieszka Ziaja-Pisula

Partner „JZP Kancelaria Adwokacka”

Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych, o wynagrodzenie oraz kary umowne. Specjalizuje się w doradztwie związanym z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Partner „JZP Kancelaria Adwokacka” Adwokat. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym – w tym zamawiającym sektorowym, we wszystkich aspektach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego - od opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Reprezentuje zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych realizowanych na rzecz Instytucji Zarządzających i Pośredniczących związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej.

Robert Zugaj

Partner „JZP Kancelaria Adwokacka”

Adwokat. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym – w tym zamawiającym sektorowym, we wszystkich aspektach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego – od opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Reprezentuje zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych realizowanych na rzecz Instytucji Zarządzających i Pośredniczących związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Państwa potrzeby są dla nas najważniejsze.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Info

+48 32 202 52 60
jzp@jzplegal.com
www.jzplegal.com

Siedziba

ul. Sienna 10/4

40-544 Katowice

Wskazówki dojazdu

Napisz do nas

    Powered by Themify © 2021