

 

Zlecenie transportowe - fakty i mity

Korzystaj z możliwości jakie daje Ci prawidłowo wystawione zlecenie transportowe. Chroń swoją działalność gospodarczą i powierzone Ci ładunki

 • dowiedz się jak prawidłowo wypełnić zlecenie transportowe
 • dowiedz się jakie zapisy funkcjonujące w zleceniach transportowych są bezwzględnie nieważne
 • poznaj możliwości jakie dają Ci dodatkowe zastrzeżenia zawarte w zleceniu transportowym

 

Nie daj się zaskoczyć Twoim kontrahentom, to Ty dyktujesz zasady gry.

Aby otrzymać bezpłatnego eBooka podaj swój e-mail
Autor

Joanna Jarosz-Zugaj

Partner

 

>

Spis Treści

1. Zawieranie umów przewozu

 

 • Zlecenie transportowe (vel spedycyjne) a umowa przewozu
 • Z kim sobie pościelisz z tym się wyśpisz… czyli szybki kurs zasad reprezentacji przy zawieraniu umowy przewozu
 • Daję Ci trzydzieści minut…

 

2. Zastrzeżenia umowne

 

 • Odpowiedzialność przewoźnika za niepodstawienie się pod załadunek
 • Konwencja CMR – kara umowna za nieterminowe przesłanie dokumentów przewozowych, w tym listu przewozowego CMR
 • Klauzula ochrony klienta…. Czy używać, czy wyrzucić do kosza?

 

3. Wybór Prawa i Sądu

 

 • Prawo właściwe czy niewłaściwe a Konwencja CMR
 • Pani adwokat, czy w transporcie możliwy jest arbitraż?
 • Wybór sądu właściwego w umowie przewozu – czy to jest potrzebne?

Wybór prawa właściwego w międzynarodowych umowach przewozu drogowego towaru

Jakie prawo powinniśmy stosować w sytuacji, gdy dochodzi do sporu, w którym poza nami uczestniczy podmiot z innego Państwa.

 

Dajmy na to dostajemy zlecenie przewozu ze Słowacji do Holandii. Decydujemy się na podwykonawcę – firmę łotewską. W tracie przewozu dochodzi do uszkodzenia ładunku. Nasz zleceniodawca potrąca swoje odszkodowanie z naszego wynagrodzenia, a my, biedne żuczki, musimy dochodzić swoich racji w sądzie.

 

Czy w takim wypadku powinniśmy martwić się, czy jakiekolwiek inne prawo obce znajdzie zastosowanie w naszej sprawie?

 

Mogłoby się wydawać, że sprawa jest marginalna, ale czy na pewno?

 

Konwencja CMR, która z racji faktu, iż jest umową międzynarodową pełni istotną rolę w porządku prawnym państw – stron Konwencji. Oznacza to, iż jest ona stosowana ponad przepisami krajowymi. Pamiętać należy, iż umowa przewozu międzynarodowego drogowego przewozu towaru, którą w zasadniczej kwestii reguluje Konwencja CMR nie może funkcjonować w oderwaniu od innych instytucji prawa umów (lub szerzej prawa cywilnego), które mogą znaleźć zastosowanie w przypadku, gdy Konwencja CMR nie zawiera własnej regulacji.

 

I tak przykładowo, Konwencja nie określa sposobu potrącania wierzytelności powstałych na gruncie Konwencji, nie wskazuje okoliczności związanych z wadami oświadczeń woli, nie rozwiązuje wszystkich kwestii związanych na przykład z przedawnieniem, określa wszakże terminy zawieszenia biegu przedawnienia nie reguluje w żadnym zakresie kwestii związanych z jego przerwaniem.

 

Jakie prawo będzie więc właściwe w sprawach nieuregulowanych przepisami Konwencji? Prawo właściwe dla siedziby przewoźnika, siedziby nadawcy, siedziby odbiorcy, a może miejsca dostarczenia przesyłki lub miejsce jej nadania? Gdzie szukać prawa właściwego, gdy w wykonaniu umowy przewozu zaangażowane są podmioty których siedziby mają miejsca w różnych krajach?

 

Pamiętać należy, iż w zakresie części problemów powstałych na gruncie stosowania Konwencji sama Konwencja odsyła nas do regulacji zawartych w określonych ustawodawstwach (np. art. 5 ust. 1 Konwencji CMR, art. 16 ust. 5 Konwencji, art. 20 ust. 4 Konwencji, art. 31 ust. 3 Konwencji, art. 32 ust. 1 i 3 Konwencji) i w tym zakresie uważa się, iż regulacja Konwencji znajduje bezwzględne zastosowanie, niezależnie od wyboru prawa przez strony, lub norm kolizyjnych.

 

W mojej ocenie, pozostałych kwestii, do których Konwencja bądź nie zawiera własnych regulacji, bądź nie zawiera własnych norm kolizyjnych, warto rozważyć dokonanie rzez strony wyboru prawa, które znajdzie zastosowanie w sprawach nieuregulowanych Konwencją. Po pierwsze pozwoli to na uproszczenie całej procedury dochodzenia roszczeń (nie będziemy musieli zachodzić sobie głowy tym, prawo jakiego państwa będzie miało zastosowanie) a po drugie, w przypadku, gdy to my zlecamy transport możemy zawrzeć w naszym zleceniu transportowym takie zapisy, które pozwolą nam na uniknięcie sytuacji, w której, musimy toczyć spór w sądzie nieznanego nam kraju według nieznanego nam prawa.

 

O takich rzeczach naprawdę warto pamiętać już na etapie podpisywania zlecenia transportowego.

 

 
Jeśli chcesz poznać całą treść eBooka

 

Pobierz plik PDF.

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263