Zamówienia publiczne

Doradztwo prawne dla zamawiających i wykonawców na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Osoba do kontaktu

Zakres usług

Robert Zugaj

Partner

 

>

Publikacje

10.10.2014 | "Zamówienia publiczne: Od 2015 r. firmy będą mogły żądać renegocjacji umów" | GazetaPrawna.pl

Wypowiedź ekspercka na łamach "Dziennik Gazeta Prawna" | więcej >

 

10.06.2014 |"Przetargi: Urzędy zarabiają na zapominalskich" | GazetaPrawna.pl

Wypowiedź ekspercka na łamach "Dziennik Gazeta Prawna" | więcej >

 

03.07.2014 | "Zamówienia publiczne: Przetargi w Unii na nowych zasadach" | GazetaPrawna.pl

Wypowiedź ekspercka na łamach "Dziennik Gazeta Prawna" | więcej >

 

08.05.2013 | "Sejm przepełniony pomysłami na przetargi. Posłowie pracują nad projektami nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych" | GazetaPrawna.pl

Wypowiedź ekspercka na łamach "Dziennik Gazeta Prawna" | więcej >

 

25.03.2013| "Zamówienia publiczne: Przetargi lepsze dzięki dialogowi" | GazetaPrawna.pl

Zamówienia publiczne: Przetargi lepsze dzięki dialogowi| więcej >

 

 

 

Kancelaria oferuje świadczenie usług doradczych w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, a więc od momentu przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania aż do pomocy w razie prowadzenia sporów arbitrażowych i sądowych.

 

W ramach świadczonych usług, świadczymy pomoc prawną obejmującą:

 

• doradztwo zamawiającym w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 

• doradztwo wykonawcom w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 

• przygotowywanie kompletnej dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

 

• dokonywanie kontroli udzielonych zamówień publicznych, w tym także w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi środków pozyskanych z funduszy europejskich,

 

• wnoszenie środków ochrony prawnej, w tym reprezentacja klientów Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą,

 

• przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych,

 

• doradztwo prawne związane z procesem inwestycyjnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263