Umowy i transakcje handlowe

Przygotowanie projektów umów | Negocjowanie umów | Analiza umów

Osoba do kontaktu

Zakres usług

Joanna Jarosz-Zugaj

Partner

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

  • przygotowujemy  i opiniujemy projekty umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

  • uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia umów w formie jak najbardziej zbliżonej do oczekiwań naszych Klientów

 

  • pomagamy naszym Klientom w doborze najskuteczniejszych form zabezpieczenia wykonania umowy

 

  • reprezentacja przed sądami w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów

 

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263