

 

Sąd powszechny a alternatywne metody rozstrzygania sporów

Korzystaj z możliwości jakie daje Ci wybór właściwego sądu, mediacja lub arbitraż

  • dowiedz się jak prawidłowo dokonywać wyboru sądu w zawieranych umowach,
  •  czym różni się mediacja od postępowania sądowego,
  • jakie są plusy i minusy postępowania przed sądem arbitrażowym

 

Nie daj się zaskoczyć Twoim kontrahentom, to Ty dyktujesz zasady gry.

Podaj swoje dane w celu uzyskania bezpłatnego eBooka
Autorzy

Joanna Jarosz-Zugaj

Partner

 

>

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

 

>

Robert Zugaj

Partner

 

>

Karolina Ziaja - Stegk, LLM

Adwokat współpracujący

Spis Treści

1. Spór = Sąd? Czy jest jakaś Alternatywa? (Joanna Jarosz – Zugaj)

 

2. Sposób wyboru metody rozstrzygania sporu (dr Agnieszka Ziaja-Pisula)

 

4. Mediacja – kiedy jest możliwa? (dr Agnieszka Ziaja-Pisula)

 

5. Gdy Przyjdzie Mediować w Niemczech (Karolina Ziaja – Stegk, LLM)

 

6. Sądownictwo polubowne – a co to takiego? (Joanna Jarosz – Zugaj)

 

7. Jak to widzisz, tak to piszesz. (Joanna Jarosz – Zugaj)

 

8. Arbitraż – Ile to kosztuje? (Robert Zugaj)

 

>

Spór = Sąd? Czy jest jakaś Alternatywa?

„Spotkamy się w sądzie!” Jak często słyszysz to zdanie lub  je wypowiadasz wychodząc ze spotkania, na którym nie udało się ustalić istotnych kwestii dotyczących rozwiązania zaistniałego sporu? Trzaskając w myślach drzwiami gabinetu swojego adwersarza wyciągając telefon by wydać instrukcje swojemu prawnikowi. „Do sądu z nim” – to zdanie najczęściej wypowiadane jest przez moich klientów, w których buzują emocje powstałe na skutek ogromnego rozczarowania w stosunku do człowieka – najczęściej pracownika lub partnera biznesowego, kontrahenta, a nawet wspólnika. Czy jednak każdy spór musi skończyć się w sądzie?

 

W mojej pracy zawodowej wyróżniam dwa rodzaje spraw sądowych – te jak je nazywam „spokojne”, gdzie otrzymuję zlecenie przeprowadzenia konkretnej sprawy sądowej i rozliczana jestem za wynik, a mojego klienta satysfakcjonuje otrzymywaną cyklicznie informacja o stanie sprawy. Są jednak sprawy, do których moi klienci nie podchodzą ze stoickim spokojem, a natężenie emocji, wzajemnych żalów i animozji niejednokrotnie przekracza natężenie emocji spotykanych w sprawach rozwodowych.

Nie ukrywam, że po latach współpracy z przedsiębiorcami przestało mnie to dziwić, gdyż w biznesie, jak w małżeństwie, można zostać zdradzonym, opuszczonym, oszukanym i wykorzystanym. A emocje, które wówczas odczuwamy zbliżone są do tych, które odczuwają zawiedzeni małżonkowie.

 

W takiej sytuacji przysłowiowe poszukiwanie sprawiedliwości w sądzie wydaje się jedyną słuszną i właściwą drogą. Emocje, które napędzają nas do działania nakazują jak najszybciej złożyć pozew, czy w przypadku gdy sami jesteśmy pozwanymi w sprawie, odpowiedź na pozew i niezwłocznie wdać się w spór.

 

Nierzadko nasze zdziwienie budzi fakt, iż droga do sądu może okazać się daleka i kręta, a pojawiające się na niej przeszkody, które musimy pokonać zadziwiają nas i powodują przyspieszenie tentna lub też inne przykre objawy ze strony naszego układu nerwowego. I nie mówię tutaj o brakach formalnych pism procesowych, gdyż te pojawiające się w nadmiarze (sporadyczne uchybienia mogą się zdarzyć, jesteśmy tylko ludźmi) świadczą wyłącznie źle o sporządzających pismo prawniku .

 

Nierzadko okazuje się po bliższej analizie umowy na gruncie której powstał konflikt pomiędzy stronami, iż sprawa niegdy nie traci do sądu, gdyż w umowie przewidziany jest trybunał arbitrażowy wyłączający drogę sądownictwa powszechnego.

 

Może również zdarzyć się tak, że po wymianie pierwszych pism procesowych strony otrzymają postanowienie sądu o skierowaniu sprawy do mediacji.

 

Takie sytuacje rodzą szereg pytań z Twojej strony, na które chcielibyśmy odpowiedzieć w niniejszym opracowaniu i przedstawić Tobie instrytucje alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tak zwane ADR – alternative dispute resolution).

 

Mamy nadzieję, iż po ich lekturze mediacja i arbitraż, bo to im poświęcona jest niniejszy publikacja, przestaną być dla Ciebie tajemnicą, a dokonywane wybory będą zawsze świadome i pewne.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

(Joanna Jarosz - Zugaj)

 

 

 
Jeśli chcesz poznać całą treść eBooka

 

Pobierz plik PDF.

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263