Reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi

Reprezentacja przed urzędami | Sporządzanie odwołań, zażaleń i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

Osoba do kontaktu

Zakres usług

Joanna Jarosz-Zugaj

Partner

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

Robert Zugaj

Partner

  • Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed urzędami i innymi organami

 

  • Pomagamy w sporządzeniu odwołań, zażaleń i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowania odwoławczego

 

  • Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263