Zakładanie spółek | Fuzje i przejęcia kapitałowe | Projekty umów, statutów | Opracowywanie uchwał wspólników | Nabywanie i zbywanie udziałów i akcji

Prawo spółek

Zakładanie spółek | Fuzje i przejęcia kapitałowe | Projekty umów, statutów | Opracowywanie uchwał wspólników | Nabywanie i zbywanie udziałów i akcji

Osoba do kontaktu

Zakres usług

Joanna Jarosz-Zugaj

Partner

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

  • doradztwo w wyborze właściwej formy działalności gospodarczej

 

  • zakładanie spółek prawa handlowego

 

  • przekształcanie spółki w inną spółkę prawa handlowego

 

  • opracowanie niezbędnych dokumentów, uchwał, związanych z działalnością spółki

 

  • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

 

  • badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa przed zakupem/sprzedażą

 

  • opracowanie regulaminów organów spółek

 

  • dokumentacja związana z odbywaniem zgromadzeń wspólników

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263