Prawo pracy

Doradztwo w zakresie prawa pracy | Projekty umów o pracę, regulaminów i układów zbiorowych pracy | Reprezentacja przed sądami pracy

Osoba do kontaktu

Zakres usług

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

Robert Zugaj

Partner

  • Przygotowujemy umowy o pracę, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy i inne wewnętrzne dokumenty związane z obowiązkami przedsiębiorstwa jako pracodawcy

 

  • Przygotowujemy projekty umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy

 

  • Reprezentujemy w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

  • Pomagamy w postępowaniach zmierzających do zwolnień grupowych i indywidualnych

 

  • Doradzamy naszym klientom w postępowaniach związanych z przejmowaniem pracowników w trybie art. 231 kodeksu pracy

 

  • Dokonujemy badań stanu prawnego przedsiębiorstwa ze szczególnych uwzględnieniem stosunków pracowniczych

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263