Prawo medyczne i farmaceutyczne

Pomagamy lekarzom i farmaceutom w prowadzeniu ich działalności

Osoba do kontaktu

Zakres usług

Nasze usługi w zakresie prawa medycznego obejmują kompleksową obsługę prawną NZOZ we wszystkich aspektach ich działalności, a w szczególności:

 

• tworzenie projektów umów oraz opiniowanie przedłożonych umów; sporządzanie opinii i informacji prawnych w zakresie objętym działalnością NZOZ;

 

• opiniowanie pism proceduralnych w zakresie zamówień publicznych;

 

• opiniowanie projektów pism kierowanych do kontrahentów;

 

• sporządzanie ostatecznych wezwań do zapłaty;

 

• reprezentowanie w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych wszystkich szczebli,

 

• reprezentowanie w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;

 

• sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;

 

• reprezentowanie przed organami właściwymi w sprawach dot. zamówień publicznych;

 

• prowadzenie spraw w zakresie roszczeń pracowniczych;

 

• opiniowanie pism w sprawach z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków unijnych;

 

• opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych NZOZ (instrukcji, regulaminów, zarządzeń, procedur, w tym również medycznych);

 

 

 

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

 

>

Robert Zugaj

Partner

 

>

Prawo a Medycyna| Blog

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263