Partnerstwo publiczno - prywatne

Pomoc prawna na wszystkich etapach inwestycji wykonywanej w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego

Osoba do kontaktu

Zakres usług

Robert Zugaj

Partner

 

>

  • przygotowanie planu przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego specyfiki branżowej,

 

  • całościowa analiza prawna przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego, w tym przepisami pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych,

 

  • wybór optymalnej formy prawnej dla prowadzenia przedsięwzięcia,

 

  • opracowanie dokumentacji przetargowej dla przedsięwzięcia,

 

  • przygotowanie projektów umów o partnerstwie publiczno - prywatnym

 

  • reprezentacja klientów przed KIO i sądami powszechnymi.

 

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263