Dochodzenie wierzytelności

Postępowania przedsądowe | Dochodzenie wierzytelności przed sądem | Postępowania egzekucyjne | Zarządzanie wierzytelnościami

Osoba do kontaktu

Zakres usług

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

Robert Zugaj

Partner

  • Przygotowujemy w imieniu naszych klientów wezwania do zapłaty przysługujących im należności

 

  • Doradzamy w wyborze optymalnej drogi postępowania zmierzającego do dochodzenia wierzytelności

 

  • Reprezentujemy w postępowaniu przed sądem

 

  • Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach egzekucyjnych

 

  • Pomagamy naszym klientom w wyborze najskuteczniejszej formy zarządzania ich wierzytelnościami

 

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263