Transport Spedycja Logistyka

Branża budowlana

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Doradztwo w sprawach związanych
z transportem towarów oraz bieżącą działalnością przedsiębiorstwa

Wsparcie prawne przedsiębiorstwa budowlanego we wszystkich aspektach jego działalności

Obsługa prawna ZOZ i NZOZ oraz aptek i firm farmaceutycznych we wszystkich aspektach ich działalności

Partnerstwo publiczno - prywatne

Zamówienia publiczne

Doradztwo prawne dla zamawiających i wykonawców we wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pomoc prawna na wszystkich etapach inwestycji wykonywanej w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego


Obsługa prawna firm

 

Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna we wszystkich aspektach działalności firmy

 

więcej

Zakładanie spółek | Fuzje i przejęcia kapitałowe | Projekty umów, statutów | Opracowywanie uchwał wspólników | Nabywanie i zbywanie udziałów i akcji

Przygotowanie projektów umów | Negocjowanie umów | Analiza umów

Postępowania przedsądowe | Dochodzenie wierzytelności przed sądem | Postępowania egzekucyjne | Zarządzanie wierzytelnościami

Prawo pracy

Postępowanie arbitrażowe

Reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi

Doradztwo w zakresie prawa pracy | Projekty umów o pracę, regulaminów i układów zbiorowych pracy | Reprezentacja przed sądami pracy

Wybór właściwej formy postępowania arbitrażowego | Reprezentacja przed sądami arbitrażowymi | Bieżące doradztwo w postępowaniach arbitrażowych

Reprezentacja przed urzędami | Sporządzanie odwołań, zażaleń i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263