Branża budowlana

Wsparcie prawne przedsiębiorstwa budowlanego we wszystkich aspektach jego działalności

Osoba do kontaktu

Zakres usług

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

Robert Zugaj

Partner

 • Opracowujemy i opiniujemy dla naszych Klientów  wszelkie projekty umów związane z realizacją procesu budowlanego

 

 • zapewniamy wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie tych umów

 

 • doradzamy w zakresie stosowania  warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych w tym realizowanych w ramach zamówień publicznych;

 

 • reprezentujemy naszych Klientów  w sporach sądowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą na tle realizacji umowy o roboty budowlane

 

 • reprezentujemy naszych Klientów  w  sporach sądowych związanych z wyegzekwowaniem należności wynikających z należytego zabezpieczenia umowy, wystawionych w związku z umowami o roboty budowlane lub prace projektowe, w tym również   zawartymi w oparciu o FIDIC

 

 • doradzamy naszym Klientom w zakresie realizacji umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór inżynierski w tym w sprawach dotyczących roszczeń zgłaszanych przez strony umowy lub kar umownych

 

 • wspieramy inwestorów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

 

 • pomagamy w przygotowaniu postanowień umownych zabezpieczających inwestorów przed odpowiedzialnością za zobowiązania względem podwykonawców,

 

 • pomagamy w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym,

 

 • reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

 

 • przeprowadzamy kompleksowe analizy stanów prawnych nieruchomości na potrzeby ich zakupy (due dilligence nieruchomości)

 

 • doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy realizacji inwestycji budowlanych, pomagamy w tworzeniu spółek celowych wyłącznie na potrzeby realizowanych inwestycji (tzw. SPV)

 

 

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263